ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

2020 წლის 14 აგვისტოს, 10 საათზე, შედგება ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა ნაშრომების  აპრობაცია ონლაინ რეჟიმში. საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა შედგება 24 აგვისტოს, სამაგისტრო ნაშრომების 31 აგვისტოს. დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ფაკულტეტის დეკანს: khatuna.jokhadze@geomedi.edu.ge  

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

2020 წლის 11 აგვისტოს, 12 საათზე, შედგება ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა ნაშრომების აპრობაცია. დაცვა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა შედგება 25 აგვისტოს. დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ფაკულტეტის დეკანს. Lelaaptsiauri@geomedi.edu.ge