ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე.  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით). სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად). ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე. ზოგადი უნარები: ზეპირი კომუნიკაციის უნარი ანალიტიკური აზროვნების უნარი გუნდური მუშაობის …

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: ნინო ციხიშვილი – პროფესორი. დიმიტრი კობახიძე -ასოცირებული პროფესორი.

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: მაია ბარბაქაძე – პროფესორი. ხათუნა მაკალათია – ასოცირებული პროფესორი. ეკატერინე ყიფიანი – ასოცირებული პროფესორი. მანანა ურჯუმელაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი. რუსუდან ხუგაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი. ნინო ინაური – ასისტენტ-პროფესორი. ჯოვანი როვიელო – ასისტენტ-პროფესორი. სოფიკო სახვაძე – ასისტენტი. თამრიკო ბულია – ასისტენტი.

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი (მიმართულება: მარკეტინგის …

დახელოვნების და რეზიდენტურის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

დახელოვნების და რეზიდენტურის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე, კონკურსის შედეგად არჩეულია ია ჯიქია.