მოხსენება თემაზე: ,,ენოთერაპია”

24 ნოემბერს  15:00 საათზე 101-ე აუდიტორიაში შემოქმედებითი გაერთიანება გიმნასიონის ფარგლებში ჩატარდება მოხსენება თემაზე: ,,ენოთერაპია”. მომხსენებელი – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაცის პირველი კურსის სტუდენტი პაპუნა კაჭკაჭიშვილი.

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 16 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 9 დეკემბერი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge.

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 15 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 5 დეკემბერი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge თანდართული დოკუმენტები:მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზესტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

2022 წლის 31 ოქტომბერს, გაიმართება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით. სტუდენტების რაოდენობის გათვალისწინებით ფაკულტეტების მიხედვით არის: მედიცინის ფაკულტეტიდან 8 ადგილი, სტომატოლოგიის ფაკულტეტიდან 4 ადგილი, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტიდან 3 ადგილი  და ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტიდან 3 ადგილი. სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებმა საარჩევნო კომისიას მიმართეთ მიმდინარე წლის 21 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე, უნივერსიტეტის სტუდენტური …

საჯარო ლექცია თემაზე: პრობლემები მაღალი კვალიფიკაციის პორტსმენთა კვებაში: ანალიზი, დაგეგმვა და მართვა

2022 წლის 20 ოქტომბერს,  13:00 სთ-ზე  უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში (აუდიტორია 101),  საქართველოს სპორტის მედიცინის ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი, ექიმი ნუტრიციოლოგი, პროფესორი, ქეთევან ბერიძე  ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: პრობლემები მაღალი კვალიფიკაციის პორტსმენთა კვებაში: ანალიზი, დაგეგმვა და მართვა. დასწრება თავისუფალია