სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ძვირფასო სტუდენტებო! ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო, ბევრ სტუდენტს უწევს კარანტინში ყოფნა ან სამწუხაროდ აქვს დაფიქსირებული კოვიდ ინფექცია. სტუდენტის განცხადების საფუძველზე მოხდება შუალედური გამოცდების და ქვიზების გადავადება იმ დროისთვის როცა შეძლებენ უნივერსიტეტში ფიზიკურად მოსვლას. განცხადების შემოტანა აუცილებელია უშუალოდ შუალედურ გამოცდამდე ან ქვიზამდე. მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის გადავადებული ქვიზების და შუალედური გამოცდების ჩაბარების ვადაა 2021 წლის 18 იანვრიდან …

2020-2021 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირიშიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერსტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა • შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.• დამატებითი სემესტრის სტუდენტს …

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

1. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას.გაცნობებთ, რომ აბიტურიენტები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 07 სექტემბრიდან 23 სექტემბრამდე, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი კრწანისის ქ. №3), პირველი სართული, ტელ: 275 25 20. 2. აბიტურიენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: • პირადობის მოწმობა და …

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურაში მიღების ვადები

I. უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2020–2021 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: „ ჯანდაცვის მენეჯმენტი“• კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი. „ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“• კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი. II. მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთები მიიღება 07 სექტემბერიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით , 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი …

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებზე სწავლა დაიწყება 5 ოქტომბერს. მედიცინის ფაკულტეტზე სწავლა დაიწყება 12 ოქტომბერს. ადმინისტრაცია