ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ პოლონეთის „Siedlce“-ს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით აკადემიური პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 7 დღე (2023-2024 ს/წ შემოდგომის სემესტრი, 5 სამუშაო დღე, 2 დღე სამგზავროდ). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების …

ცხადდება მიღება რეზიდენტურაში!

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს მიღებას რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  თერაპიული სტომატოლოგია – 11 ადგილი;  ორთოპედიული სტომატოლოგია – 1 ადგილი;  სუბ სპეციალობა – პირის ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია – 4 ადგილი; ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია – 4 ადგილი. რეზიდენტობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი …

2023-2024 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

2023-2024 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

I. უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2023–2024 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: 1. „ ჯანდაცვის მენეჯმენტი“• კვალიფიკაცია – ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში. 2. „ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“• კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი. II. მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთები მიიღება 04 სექტემბერიდან 13 სექტემბრამდე, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, …

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

1. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას. გაცნობებთ, რომ აბიტურიენტები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 04 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი კრწანისის ქ. №3), პირველი სართული, ტელ: 275 25 20. 2. აბიტურიენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: პირადობის მოწმობა …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2023-2024 ს/წ შემოდგომის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 21 აგვისტოდან – 2023 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2023 წლის 11 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00 სთ-მდე.წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …