ცხადდება კონკურსი

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სიცოცხლის ბოლომდე სწავლების სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: 1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა. 2. ეტაპი – გასაუბრება III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; 2. ავტობიოგრაფია cv; 3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. 4. უმაღლესი განათლების (დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; …

სტუდენტების საყურადღებოდ!

მოგახსენებთ, რომ შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტი მუშაობს ონლაინ რეჟიმში სწავლების განხორციელებაზე. შექმნილია შესაბამისი პლატფორმა სასწავლო მასალების ონლაინ რეჟიმში მისაწოდებლად. შემდეგი კვირიდან ვიწყებთ სასწავლო პროცესის განხორციელებას. შესაბამისი დაწვრილებითი ინფორმაცია მოგეწოდებათ. ადმინისტრაცია

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა

ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით, აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების (დადგენილი ფორმის მიხედვით) და სავალდებულო დოკუმენტაციის მიღება, დადგენილ ვადაში, განხორციელდება ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@geomedi.edu.ge ადმინისტრაცია ტელ.: 599 17 95 72 განცხადება