ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 17 ივლისს 13:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედში (217 აუდიტორია) გაიმართა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა. სტუდენტმა წარმატებით წარადგინა თავისი სამაგისტრო ნაშრომი.

სამეცნიერო სემინარები საქართველოში გავრცელებულ სამკურნალო მცენარეებზე

სამეცნიერო სემინარები საქართველოში გავრცელებულ სამკურნალო მცენარეებზე

2023 წლის 14 ივლისს, 14:00 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა სამეცნიერო სემინარები: “საქართველოში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეების ქიმიური შემადგენლობა და მათი ფუნქციები”. მოხსენებაში განხილული იყო საქართველოში გავრცელებულ ზოგიერთ სამკურნალო მცენარეში არსებული ძირითადი ქიმიური ნივთიერებები, მათი სამკურნალო თვისებები და ზოგ შემთხვევაში მონაწილეობა მცენარეთა ფიზიოლოგიურ პროცესებში. მომხსენებელი თორნიკე მინდიაშვილი. “საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი მცენარის, მათ შორის ენდემური სახეობების …

უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტთა წარმატებები

უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტთა წარმატებები

მედიცინის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი რიშმიტა საჩინ ტჰაკური 30 ივნისიდან 4 ივლისის ჩათვლით მიწვეული იყო კონგრესზე ბუდაპეშტში, სადაც მან გააკეთა მოხსენება თემაზე “Why Neurology“. რიშმიტას მოხსენებამ  დიდი ინტერესი გამოიწვია მსმენელთა შორის და მან მოიპოვა პირველი ადგილი, ევროპის ნევროლოგიის აკადემიის მე-9 საერთაშორისო კონგრესზე. მედიცინის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი სვარალი ჩოდნეკარი 3-7 ივლისს მიწვეული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე …

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2023 წლის 11 ივლისს 11:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში (101) გაიმართა ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა. ფაკულტეტის სტუდენტებმა წარმატებით წარადგინეს თავიანთი საბაკალავრო ნაშრომები.

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2023 წლის 10 ივლისს 13:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში (101) გაიმართა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა. ფაკულტეტის სტუდენტებმა წარმატებით წარადგინეს თავიანთი საბაკალავრო ნაშრომები.