ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა

აკრედიტაციის საბჭოს 24.04.2020 გადაწყვეტილებით, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა (ქართული, ინგლისური) მოიპოვეს 7 წლიანი აკრედიტაცია. უნივერსიტეტი გეომედი ულოცავს სტუდენტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს ამ წარმატებას. ადმინისტრაცია

დარჩი სახლში

უნივერსიტეტ გეომედმა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში თავისი წვლილი შეიტანა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდამჭერ კამპანიაში და 30 000 ლარი გადარიცხა StopCov ფონდში. https://www.facebook.com/businessombudsman დაიცავით ყველა რეკომენდაცია, დარჩით სახლში!

არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, სასწავლო დაწესებულებებში არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა. წყარო: http://mes.gov.ge/content.php?id=10224&lang=geo

პროფესორ არჩილ კაპანაძის მოხსენება

პარასკევს 06 მარტს 15:00 საათზე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში პროფ. არჩილ კაპანაძე წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: ჰოლისტური დიაგნოსტიკური პარადიგმა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის მოდელი მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის ჯანმრთელობის განსაზღვრება მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის პრაქტიკული უკვდავების ფორმულა

ტრენინგი სამეცნიერო ჟურნალების ხარისხების და ციტირების ინდექსის თემასთან დაკავშირებით

2020 წლის 24 იანვარს 15:00 საათზე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში, ჩატარდება ტრენინგი სამეცნიერო ჟურნალების ხარისხების და ციტირების ინდექსის თემასთან დაკავშირებით. ტრენინგს ჩაატარებს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, ასისტენტ-პროფესორი დავით აფხაზავა.