სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია ნეირომეცნიერებაში

2019 წლის 27 დეკემბერს ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია ნეირომეცნიერებაში, რომელიც გაიმართა აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების ეგიდით. აღნიშნულ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც საქართველოს, ასევე უცხოელმა სტუდენტებმა. უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტმა ირაკლი გოგიაშვილმა მიიღო კონფერენციაში მონაწილეობა და დაიმსახურა მეორე ადგილი. მას გადაეცა სერტიფიკატი და ფულადი ჯილდო …

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2019 წლის 19 დეკემბერს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“. კონფერენცია გახსნა და დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა მარინა ფირცხალავამ. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო კვლევები და მოხსენებები მედიცინისა და ჯანდაცვის სფეროს აქტუალურ საკითხებზე. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართა დისკუსია განხილული თემების გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, კომისიამ …

სამეცნიერო, თეორიული და პრაქტიკული კონფერენცია

სამეცნიერო, თეორიული და პრაქტიკული კონფერენცია

2019 წლის 18 დეკემბერს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა სამეცნიერო, თეორიული და პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. კონფერენცია გახსნა და დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა მარინა ფირცხალავამ. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტში მოღვაწე მკვლევარებმა და პროფესორებმა. მოხსენებების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. მოხსენებები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში.

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 10 და 12 დეკემბრის სხდომების გადაწყვეტილებით, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამას, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამას, სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს მიენიჭათ აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. უნივერსიტეტი გეომედი გილოცავთ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს …

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2019 წლის 19 დეკემბერს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართება სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები.“ კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისები გამოქვეყნდება. კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება სერთიფიკატით. დასწრება თავისუფალია.