ინფორმაცია 2016 წლის ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების შესახებ

ავტორიზებული უმაღლესი სამედიცინო პროფილის მქონე სასწავლებლები, რომელთა კურსდამთავრებულებს არ მოეთხოვებათ სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ცნობის წარმოდგენა დიპლომის აღიარების თაობაზე: 1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2. სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 3. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; 4. სსიპ-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 5. სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 6. შპს- საქართველოს …

ღია ლექცია

ღია ლექცია

2016 წლის 13 ივნისს ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე უნივერსიტეტ გეომედს ეწვია პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტინ შნაიდერი და სტუდენტთა ჯგუფი. პროგრამის თანახმად 2 კვირის განმავლობაში ჩატარდება ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა. აგრეთვე დაგეგმილია საპასუხო ვიზიტი უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტებისათვის პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმედს გამოვთქვამთ, რომ მეგობრული ურთიერთობები, რომელიც დამყარებულია ორ უნივერსიტეტს შორის იქნება წარმატებული როგორც გეომედის უნივერსიტეტისათვის ასევე პენსილვანიის სახელმწიფო …

უნივერსიტეტ გეომედში 2016 წლის 11 მაისს ორგანიზებული საჯარო ლექციის შემდეგ გამართული დებატების გათვალისწინებით, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელში“ გამოქვეყნდა უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორის – საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს რევაზ ლორთქიფანიძის შრომები: „მენეჯმენტის ახალი მიმართულების შესახებ“ „The New “Competitive Management”

ღია ლექცია თემაზე „ქალთა ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე“

ღია ლექცია თემაზე „ქალთა ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე“

ა.წ. 14 ივნისიდან 24 ივნისის ჩათვლით შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის და პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაატარებენ ერთობლივ კვლევებს ჯანდაცვის მიმართულებით. შპს უნივერსიტეტ გეომედში 14 ივნისს 11:00 საათზე ჩატარდება ღია ლექცია თემაზე „ქალთა ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე“, რომლესაც ჩაატარებს პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტინ ქ. სნაჟდერი.

Erasmus + sport Boccia

Erasmus + sport Boccia

პოლონელი მეგობრებისა და ევროკავშირის დახმარებით საქართველო ავითარებს ბოჩას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ახალი პარაოლიმპიური სპორტის სახეობაა. 4-7 მაისს თბილისში, პარასპორტის განვითარების ცენტრში მიმდინარეობდა ტრენინგები ბოჩას თამაშის წესების შესახებ, რომლის შედეგადაც მომზადდა მწვრთნელები და მსაჯები, ასევე მოთამაშეები, რომელთაგან რამდენიმე 2016 წლის ოქტომბერში ბოჩას საერთაშორისო შეჯიბრში მიიღებს მონაწილეობას. ტრენინგში აქტიურად მონაწილეობდნენ უნივერს გეომედის მადიცინისა და ფიზიკური მედიცინისა და …