ღია ლექცია „ჯანმრთელობის სოციალური დეტერმინანტები“

ღია ლექცია „ჯანმრთელობის სოციალური დეტერმინანტები“

ა.წ. 17 ნოემბერს 12:00-ზე უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა ღია ლექცია თემაზე „ჯანმრთელობის სოციალური დეტერმინანტები“ ლექციას უძღვებოდა უილიამ ა. ტოსკანო. აშშ-ს მინესოტას უნივერსიტეტის პროფესორი.

ღია ლექცია „ჯანმრთელობის სოციალური დეტერმინანტები“

ა.წ. 17 ნოემბერს 12:00-ზე უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდება ღია ლექცია „ჯანმრთელობის სოციალური დეტერმინანტები“ , რომელსაც წაიკითხავს აშშ-ს მინესოტას უნივერსიტეტის პროფესორი უილიამ ა. ტოსკანო.

ღია ლექცია „მეხსიერება, მისი შესაძლებლობები და კვლევის მეთოდები“

ღია ლექცია „მეხსიერება, მისი შესაძლებლობები და კვლევის მეთოდები“

ა.წ. 15 ნოემბერს 14:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედში სასკაჩევანის უნივერსიტეტის პროფესორმა მარიამ ალავერდაშვილმა ჩაატარა ღია ლექცია თემაზე „მეხსიერება, მისი შესაძლებლობები და კვლევის მეთოდები“.

ინფორმაცია 2016 წლის ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების შესახებ

ავტორიზებული უმაღლესი სამედიცინო პროფილის მქონე სასწავლებლები, რომელთა კურსდამთავრებულებს არ მოეთხოვებათ სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ცნობის წარმოდგენა დიპლომის აღიარების თაობაზე: 1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2. სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 3. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; 4. სსიპ-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 5. სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 6. შპს- საქართველოს …

ღია ლექცია

ღია ლექცია

2016 წლის 13 ივნისს ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე უნივერსიტეტ გეომედს ეწვია პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტინ შნაიდერი და სტუდენტთა ჯგუფი. პროგრამის თანახმად 2 კვირის განმავლობაში ჩატარდება ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა. აგრეთვე დაგეგმილია საპასუხო ვიზიტი უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტებისათვის პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმედს გამოვთქვამთ, რომ მეგობრული ურთიერთობები, რომელიც დამყარებულია ორ უნივერსიტეტს შორის იქნება წარმატებული როგორც გეომედის უნივერსიტეტისათვის ასევე პენსილვანიის სახელმწიფო …