სტუდენტური სამეცნიერო, თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2020 წლის 17 ივლისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს ონლაინ სტუდენტურ სამეცნიერო, თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები.“
ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადა არის 2020 წლის 8 ივლისი.
უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისს. ასევე, კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება სერთიფიკატით. თეზისები მოგვაწოდეთ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail