პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2020 წლის 16 ივლისს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”.
ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 ივლისი. უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისს. თეზისები მოგვაწოდეთ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail