საჯარო ლექცია: “Prosopagnosia – When People Don’t Recognize Friends by Faces”.

11 ოქტომბერს პროფესორმა კარბონმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: “Prosopagnosia – When People Don’t Recognize Friends by Faces”. ლექციას ესწრებოდნენ სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის რექტორი პროფ. მარინა ფირცხალავა, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, მოწვეული სტუმრები და სტუდენტები.
აუდიტორიამ ინტერესით მოისმინა თემა და ლექციის ბოლოს გაიმართა დისკუსია.

open lecture
open lecture
open lecture

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail