საჯარო ლექცია: “Prosopagnosia – When People Don’t Recognize Friends by Faces”.

11 ოქტომბერს პროფესორმა კარბონმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: “Prosopagnosia – When People Don’t Recognize Friends by Faces”. ლექციას ესწრებოდნენ სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის რექტორი პროფ. მარინა ფირცხალავა, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, მოწვეული სტუმრები და სტუდენტები. აუდიტორიამ ინტერესით მოისმინა თემა და ლექციის ბოლოს გაიმართა დისკუსია.

პროფესორ კარბონის სამუშაო ვიზიტი სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში

10-11 ოქტომბერს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედს, სამუშაო ვიზიტით ეწვია ბამბერგის უნივერსიტეტის პროფესორი და სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის საერთაშორისო და მულტიდისციპლინარული კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელი პროფესორი კლაუს კრისტიან კარბონი. 10 ოქტომბრის შეხვედრაზე განხილულ იქნა საუნივერსიტეტო კვლევით პროექტის “დიგიტალიზაცია და მისი გავლენა ადამიანის ჯამრთელობაზე” პირველადი შედეგები, ასევე დასახულ იქნა კვლევის შემდგომი ეტაპის ამოცანები.