გალერეა

გეომედი

[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_20.jpg]11792
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_19.jpg]6090
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_18.jpg]4961
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_17.jpg]5140
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_16.jpg]5000
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_15.jpg]4890
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_14.jpg]5000
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_13.jpg]4860
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_12.jpg]4190
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_11.jpg]3760
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_10.jpg]3610
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_9.jpg]3380
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_8.jpg]3710
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_7.jpg]4250
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_6.jpg]4090
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_5.jpg]4430
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_4.jpg]4250
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_3.jpg]4030
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_2.jpg]3970
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_12-22-49/thumbs/thumbs_1.jpg]3971

სტომატოლოგიური კლინიკა

[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_5.jpg]3870
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_4.jpg]2060
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_3.jpg]1770
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_2.jpg]1880
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_1.jpg]1900
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_6.jpg]2251
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_7.jpg]1930
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_8.jpg]1650
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_9.jpg]1630
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_10.jpg]1970
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_11.jpg]1730
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_12.jpg]1260
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_13.jpg]1160
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_14.jpg]1200
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_15.jpg]1400
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_16.jpg]1300
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_17.jpg]1340
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_18.jpg]1261
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_19.jpg]1141
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_20.jpg]970
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_21.jpg]1290
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_22.jpg]1090
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_23.jpg]1280
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_24.jpg]1400
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-4_01-17-58/thumbs/thumbs_25.jpg]1450

ღონისძიებები

სტუდენტური ცხოვრება

[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_1.jpg]430
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_2.jpg]240
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_3.jpg]200
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_4.jpg]160
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_5.jpg]220
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_6.jpg]190
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_7.jpg]200
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_8.jpg]150
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_9.jpg]160
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_10.jpg]140
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_11.jpg]150
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_12.jpg]150
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_13.jpg]120
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_14.jpg]100
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_15.jpg]130
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_16.jpg]100
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_17.jpg]100
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_18.jpg]80
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_19.jpg]100
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-17-00/thumbs/thumbs_20.jpg]80

კონფერენციები

[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_21.jpg]280
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_22.jpg]260
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_23.jpg]240
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_24.jpg]240
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_25.jpg]230
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_26.jpg]190
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_27.jpg]220
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_28.jpg]150
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_29.jpg]180
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_30.jpg]110
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_31.jpg]130
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_32.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_33.jpg]110
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_34.jpg]130
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_35.jpg]70
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_36.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_37.jpg]80
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_38.jpg]80
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_39.jpg]140
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_40.jpg]120
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_41.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_42.jpg]130
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_43.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_44.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_45.jpg]70
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_46.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_47.jpg]70
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_48.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_49.jpg]70
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_50.jpg]80
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_51.jpg]110
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_52.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_53.jpg]40
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_54.jpg]50
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_55.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_56.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_57.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_58.jpg]40
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_59.jpg]40
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_60.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_61.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_62.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_63.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_64.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_65.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_66.jpg]20
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_67.jpg]20
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_68.jpg]20
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_69.jpg]20
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_70.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_71.jpg]20
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_72.jpg]30
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_73.jpg]20
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_74.jpg]40
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_75.jpg]50
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_76.jpg]70
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_77.jpg]60
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_78.jpg]50
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_79.jpg]50
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_80.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_81.jpg]50
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_82.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_83.jpg]90
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_84.jpg]110
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_85.jpg]100
[img src=http://geomedi.edu.ge/wp-content/flagallery/16-04-5_07-19-06/thumbs/thumbs_86.jpg]60

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail