ბიბლიოთეკა

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას გააჩნია მდიდარი წიგნობრივი და ციფრული ფონდები და ელექტრონული ტექნიკით აღჭურვილი ორი კომპიუტერული კლასი, ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა „OpenBiblio”. ბიბლიოთეკა არის პროექტში „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eLFL”-მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი, რაც აძლევს მას საშუალებას გამოიყენოს საერთაშორისო ელექტრონული რესურსები:

  1. EBSCOHost;
  2. Cambridge University Journals;
  3. BioOne.

ბიბლიოთეკის დებულება
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

ელექტრონული რესურსები
ელექტრონული კატალოგი


facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail