გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს სამართლის ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით: ასოცირებული პროფესორი – 1 ასისტენტი – 1 საჯარო სამართლის მიმართულებით: ასოცირებული პროფესორი – 2 ასისტენტ-პროფესორი -2 ასისტენტი – 2 სისხლის სამართლის მიმართულებით: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 2 ასისტენტი – 1 II. …

ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ბაზების პაკეტით – EBSCO package უფასოდ სარგებლობის შესახებ

ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ უფასოდ ისარგებლოთ ელექტრონული ბაზების პაკეტით – EBSCO package, რომელიც ელექტრონული წიგნების, ჟურნალების, პერიოდული გამოცემების, სატელევიზიო და რადიოს საინფორმაციო გადაცემების ტრანსკრიფტების კოლექციის საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენების საშუალებას იძლევა. დაწვრილებით იხილეთ ბიბლიოთეკის გვერდზე.

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

მიმდინარე წლის 25 მაისს 12:00 საათზე უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „პრობლემები და მიღწევები თანამედროვე მედიცინასა და მენეჯმენტში“.

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2016-2017 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ საბუთების მიღება იწარმოებს 07 თებერვლიდან 10 თებერვლის ჩათვლით 10სთ-დან – 16სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის ასლი ატესტატის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სასწავლო ბარათის/ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ბრძანებების დამოწმებული ასლები სტუდენტის სტატუსის ცნობა 4 ფოტოსურათი 3X4-ზე სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის) მისამართი: მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი კრწანისის ქ. №3), …